News

Türkiye 2012 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firmanın "İhracat İlk 1000"

Türkiye ihracatının çatı örgütü olan Türkiye İhracatçılar Meclisimiz, 2002 yılından bu yana her yıl Türkiye’nin ihracat performansı açısından İlk Beş Yüz ve İkinci Beş Yüz firmasını kamuoyuna açıklamaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz, bu araştırma ile İhracatçı İlk 1000 firmanın sektör ve ülke bazlı ihracatı, sermaye dağılımları, iç satış, kârlılık, insan kaynağı, yatırım, pazarlama ve kapasite kullanımı vb. konularda ihracat performans araştırmasını yaparak ihracatımız hakkında bir ana kaynak üretmektedir.

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, Meclisimizce analiz edilip gerek elektronik ortamda gerekse basılı olarak yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmaktadır.

Yaptığımız bu kapsamlı araştırmanın amacı Türkiye kamuoyunu ihracatın bütünü ve ihracat performansları hakkında bilgi sahibi kılmak, hem yurtiçinde hem yurtdışında ihracatımızı ve ihracatçımızı ön plana çıkartmaktır. Araştırma, paylaştığımız bankalar ve fon yöneticileri için, yurtdışındaki kanaat önderleri, fonlar ve yatırımcılar için akredite bir kaynak niteliğinde olacaktır. Araştırmada firmalara ise dış ticarette rekabet güçlerini arttırmada referans oluşturmaktır.